Terug naar boven

Update rond therapie tijdens Covid-19-lockdownOok tijdens Corona blijven heel wat psychotherapeuten in aangepaste vormen therapie voorzien. Dat kan bv. via video call, telefoon, chat of e-mail. Deze vormen van therapie kunnen tijdens een periode van lockdown even waardevol zijn als een face-to-face gesprek.

Blijf ook tijdens deze periode zorg dragen voor je mentale gezondheid en maak gerust een afspraak met één van onze therapeuten.

Integratief-Humanistische Psychotherapie - 4-jarige opleiding - Deze Therapie opleiding is offline

Deze Therapie opleiding kan niet worden gecontacteerd via Vind-een-Therapeut.nl. Vind een andere Therapie opleiding via onderstaande links.

Omschrijving

De AIHP vzw biedt al meer dan 37 jaar een opleiding tot psychotherapeut aan. De AIHP was daarmee de eerste psychotherapie academie in Vlaanderen. Onze academie werd drie jaar gelden door de European Association Psychotherapy (EAP) geaccrediteerd tot European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI). Afgestudeerde psychotherapeuten komen hierdoor rechtstreeks in aanmerking voor het European Certificate Psychotherapy (ECP) en het WCP (World Certificate Psychotherapy).

De opleidingsmomenten bieden een goed evenwicht tussen theoretische overdracht, hoorcolleges, oefeningen en gesprekssimulaties. Gesprekstechnieken worden geoefend aan de hand van beeldregistratieen video-interactie-training. De geregistreerde beelden gebruikt u in een intervisiegroep om de sterktes van de therapeut in opleiding, en de leerpunten te deduceren.

Voor alle info, surf naar: www.psychology-integration.eu

Philippe Vrancken - directeur AIHP vzw

 

 

Zoek een andere cursus

Locatie cursus