Terug naar boven

EFT - emotional freedom techniques - Tapping

Wat is EFT of emotional freedom techniques?

EFT, emotional freedom techniques of Tapping heeft als doel het ontladen van een gevoel of situatie door middel van het drukken of 'tappen' op specifieke meridiaan-punten (energiebanen). Door dit te combineren met het uitspreken van een positieve affirmatie, lukt het om te desensitiseren en het gevoel te neutraliseren. Men stelt centraal dat je jouw eigen gedachtenpatronen kan beïnvloeden en hierdoor ook je beleving en gedrag kan aanpassen.