Terug naar boven

Focusing

Wat is focusing?

Focusing, uitgewerkt door Gendlin, is een methode voor cliënten om na te gaan of het klopt wat ze gevoeld of gezegd hadden. Het is het toetsten van de woorden aan het innerlijk gevoel. WanNeer cliënten aan deze vorm van introspectie doen blijkt de therapie in het algemeen meer succes te hebben. WanNeer je focust, richt je de aandacht op iets wat voelbaar is midden in het lichaam. Dit gevoel ('felt sense’) is de lichamelijke ervaring van een gebeurtenis of een beleving hiervan. Dit gevoel is vaag en tegelijkertijdook heel specifiek. WanNeer het gevoel verwoord kan worden, wordt dit gevoel duidelijker en volgt er een innerlijke bevestiging. Naast opluchting, treedt er ook verandering op in het gevoel (‘experiential felt shift’). Hiermee verandert de beleving of de interpretatie van de gebeurtenis.

Wat doet een focusing-therapeut?

De methode van focusing verloopt in 6 stappen die begeleid worden door de therapeut. Deze stappen zorgen ervoor dat de cliënt in staat is zelf het intern proces aan te voelen en te volgen. Juist omdat het een innerlijk proces is, is het de taak van de therapeut om respectvol en empatisch zich af te stellen op de beleving van de focusser. Doordat de therapeut gerichte vragen stelt wordt het mogelijk voor de cliënt om voeling te krijgen met zijn exacte gevoel.