Terug naar boven

Orthopedagoog

Heb je hulp nodig bij de opvoeding van je kind? Heeft je zoon of dochter gedrags- of leerproblemen? Of wil je op een andere manier begeleiding bij de ontwikkeling van je kind? Een orthopedagoog kan je hierin professioneel ondersteunen.

Vind meteen een orthopedagoog

Of lees meer over:
Wat is orthopedagogie?
Wat doet een orthopedagoog
Verschil orthopedagoog en psycholoog

Wat is orthopedagogie?

Orthopedagogie richt zich vooral op de pedagogiek (of opvoedkunde) bij kinderen die leerproblemen of gedragsproblemen vertonen, kinderen die zich in een moeilijke situatie bevinden of kinderen met een mentale of fysieke beperking.

Een orthopedagoog kan klinische onderzoeken uitvoeren en een ontwikkelingsafwijking of leerstoornissen zoals ADHD, dyslexie, enz. vaststellen. Zo kan er een begeleidingsplan op maat opgesteld worden. Dankzij regelmatige ondersteuning kan er ook hulp worden geboden bij de ontwikkeling van een kind, jongere of volwassene met een beperking.

Naast individuele begeleidingen werken orthopedagogen ook in zorgcentra, jeugdzorg of bieden ze ondersteuning van leerkrachten of scholen.

Vind meteen een orthopedagoog bij jou in de buurt.

Wat doet een orthopedagoog?

Een orthopedagoog biedt ondersteuning bij opvoedingsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, gedragsproblemen of emotionele problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Via gesprek onderzoekt de orthopedagoog wat jij of jouw situatie nodig heeft. Je krijgt inzicht in de situatie én concrete oefeningen om mee aan de slag te gaan.

Orthopedagogen zoeken ook mee naar mogelijkheden in bijzondere opvoedingssituaties. Het hele gezin wordt mee geholpen en er wordt indien nodig ook samengewerkt met de school, artsen, psychologen, sociaal werkers,….

Persoonlijk contact is belangrijk voor de orthopedagoog. Er wordt een vertrouwensband opgebouwd en een begeleidingsplan op maat uitgestippeld. Zo kan een orthopedagoog ook ondersteuning bieden in het dagelijkse leven: er kan gewerkt worden rond zelfredzaamheid, het plannen van de dag, het verbeteren van relaties, het vergroten van je sociaal vangnet, vrijetijdsbesteding, wonen en werken, enz.

Verschil orthopedagoog en psycholoog

Hoewel een opleiding tot klinisch orthopedagoog op sommige vlakken gelijkenissen vertoont met een opleiding tot psycholoog, zijn dit toch twee verschillende beroepen.

Zowel een orthopedagoog als een psycholoog heeft een academische achtergrond. Een opleiding orthopedagogiek bestaat uit een universitaire opleiding waarin wordt gefocust op theorie, onderzoek en behandelmethoden en waarin gespecialiseerd wordt in leerproblemen en ontwikkelingsproblematiek. Een orthopedagoog kan dus net als een psycholoog een diagnose stellen.

Het grootste verschil is dat een orthopedagoog meer de klemtoon legt op een kind binnen het gezin of het ruime systeem waarbinnen het kind opgroeit. En een psycholoog vertrekt van de individuele beleving. Orthopedagogen hebben zich doorgaans meer verdiept in specifieke ontwikkelingsproblematieken. Maar door de jaren heen is het verschil tussen een orthopedagoog en een psycholoog vervaagd.

Vind meteen een orthopedagoog of kinderpsycholoog bij jou in de buurt.