Terug naar boven

Vaktherapie (voormalige creatieve therapie)

Vind je het moeilijk om over je problemen te praten? Weet je niet echt hoe je je gevoelens onder woorden moet brengen? Dan kan een toegankelijke therapievorm zoals vaktherapie een uitkomst bieden. Hier ligt de klemtoon niet op praten maar doen. Via je verbeelding komt je innerlijke leefwereld aan het woord.

Vind meteen een vaktherapeut

Of lees meer over:
Wat is vaktherapie?
Soorten vaktherapie
Vaktherapie voor iedereen
Creatieve therapie of vaktherapie?

Wat is vaktherapie?

Bij vaktherapie of creatieve therapie wordt praten ingeruild voor doen en ervaren. Dit kan bijvoorbeeld via een rollenspel, muziek, dans, sport, spelen, tekenen, houtbewerking, enz.

Dankzij de ervaringen die je opdoet tijdens de therapiesessies kom je tot nieuwe inzichten die je in je dagelijkse leven kan toepassen. Dit kunnen emotionele vaardigheden, cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden of vaardigheden op lichamelijk gebied zijn.

Vaktherapie is een overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en speltherapie. Deze laagdrempelige therapievorm is er voor iedereen. Jong en oud, alleen of samen, als partners of in groep.

Vind meteen een vaktherapeut bij jou in de buurt.

Soorten vaktherapie

Omdat expressie op verschillende manieren mogelijk is, zijn er ook verschillende soorten vaktherapie. Zo vind je makkelijk een creatieve therapievorm waar jij je comfortabel bij voelt.

Danstherapie en bewegingstherapie

Bij danstherapie en bewegingstherapie staat de relatie tussen beweging en emoties centraal. Danstherapeuten geloven dat lichaam en geest met elkaar in dialoog staan. Bewuste en onbewuste bewegingen symboliseren wat er in je omgaat en kunnen dan ook helpen om jezelf beter te begrijpen.

Gunstige effecten van deze therapievorm kunnen zijn: meer zelfvertrouwen, meer ontwikkelde sociale vaardigheden, een sterker zelfbewustzijn en een toenemend probleemoplossend vermogen.

Vind meteen een danstherapeut of bewegingstherapeut in jouw omgeving.

Muziektherapie

Bij muziektherapie staat de relatie tussen muziek en emoties centraal. Muziek kan gevoelens naar de oppervlakte brengen of kan een hulpmiddel zijn om hieraan expressie te geven. Een sessie muziektherapie kan daarbij bestaan uit zingen en muziek maken, maar ook uit het luisteren naar of bewegen op muziek.

Gunstige effecten van deze therapievorm kunnen zijn: fysieke rehabilitatie, een verhoogde interesse in de omgeving, een sterker zelfbewustzijn, een beter humeur en het verhelpen van stress, angst, slaapproblemen en depressie.

Vind meteen een muziektherapeut bij jou in de buurt.

Beeldende therapie

Bij beeldende therapie staat de relatie tussen de beeldende kunsten en emoties centraal. Ook hier leer je door de interactie met een kunstvorm (in dit geval schilderen, tekenen of boetseren) te uiten wat er in je onderbewustzijn leeft. Anders dan bij danstherapie, bewegingstherapie of muziektherapie, creëer je bij beeldende therapie een tastbare schepping van blijvende aard.

Gunstige effecten van deze therapievorm kunnen zijn: fysieke en cognitieve rehabilitatie, een sterker zelfbewustzijn en het verhelpen van stress, angst, depressie, eetstoornissen en trauma’s.

Interesse? Zoek een beeldend therapeut dicht bij jou.

Dramatherapie en psychodrama

Bij dramatherapie en psychodrama staat de relatie tussen drama/theater en emoties centraal. Net als bij de meeste andere vormen van vaktherapie, vindt je innerlijke leefwereld via een specifieke kunstvorm een weg naar buiten. Door verhalen te vertellen, in een rol te kruipen of doelgericht te improviseren, leer je de verandering creëren en aanvaarden die je ook in je eigen leven graag wil voortbrengen of wordt je emotie verwerkt door er expressie aan te geven.

Gunstige effecten van deze therapievorm kunnen zijn: meer ontwikkelde sociale vaardigheden, een sterker zelfbewustzijn, emotionele controle en een toenemend probleemoplossend vermogen.

Vind meteen een dramatherapeut of een psychodrama-therapeut in jouw regio.

Speltherapie

Anders dan bij de meeste vormen van vaktherapie, komt bij speltherapie geen specifieke kunstvorm aan bod. Toch is ook het spelen van een spel een doeltreffende manier om uitdrukking te geven aan je eigen emoties. Niet verwonderlijk wordt deze therapievorm vooral toegepast bij kinderen, aangezien spelen voor kinderen een natuurlijke vorm van expressie is. Zo leert een kind al spelend om te gaan met zijn of haar gevoelens.

Gunstige effecten van deze therapievorm kunnen zijn: meer ontwikkelde sociale vaardigheden, een sterker zelfbewustzijn en het verhelpen van stress, angst, slaapstoornissen, bedplassen, trauma’s en gevolgen van (seksueel) misbruik.

Vind meteen een speltherapeut in je buurt.

Vaktherapie voor iedereen

Vind je praten moeilijk of onaangenaam? Dan kan de creatieve aard van vaktherapie een oplossing bieden. Om die reden werkt een creatief therapeut vaak met kinderen en jongeren.

Ook volwassenen zijn in veel gevallen gebaat bij creatieve therapie. Belangrijk is dat je helemaal geen artistieke aanleg nodig hebt om met een creatieve therapeut in zee te gaan! Elk resultaat van creatieve therapie kan een brug naar het onbewuste zijn en zo waardevolle inzichten opleveren.

Vaktherapie kan helpen bij verschillende klachten, maar wordt vaak toegepast bij depressie, stress, burn-out, autisme, rouwverwerking, traumaverwerking en emotionele problemen.

Creatieve therapie of vaktherapie?

Vaktherapie werd vroeger ook wel creatieve therapie genoemd. Sinds 1 september 2018 veranderde de naam creatieve therapie officieel in vaktherapie. De reden hiervoor is dat in het werkveld al meer dan 10 jaar de naam vaktherapie gebruikt werd als verzamelnaam voor beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, danstherapie, speltherapie en psychomotorische therapie.

Deze naamsverandering veranderde weliswaar niks aan de inhoud van de therapievorm.

Vind meteen een geschikte vaktherapeut bij jou in de buurt.